piątek, 29 września 2023

Zarząd

Prezes

Daria Polanowska tel. 661-448-559 ;  dariapzchio@wp.pl

V- ce Prezes

Andrzej Wypasek tel. 883-359-996 ;  andrzej.wypasek@interia.pl

Sekretarz

Danuta Szalek

Skarbnik

Elżbieta Gutkowska tel. 508-122-282 ;   office@remexship.pl

Członkowie

Renata Głowacka, Łucja Sztraube, Miłosz Janiak

Komisja Odznaki Honorowej

PRZEWODNICZĄCA – Daria Polanowska
Członkowie – Janina Kierszk ; Wanda Ludwikowska

Komisja Artystyczna

dr hab. Mariusz Mróz – dyrektor artystyczny

Komisja Rewizyjna

PRZEWODNICZĄCA – Danuta Bałamucka
Członkowie – Romualda Milewska; Maria Lachowska

Obecny Zarząd Oddziału Gdańskiego wybrany został na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym, które odbyło się 15.10.2022 roku.


Prezesi Oddziału Gdańskiego PZChiO  od 1948 roku

Kazimierz Banaś – Purwin – Prezes w latach 1948 – 1952.
Pierwszy prezes Gdańskiego Związku  Śpiewaczego od 1948 roku, działacz Polonii Gdańskiej, w 1919r.  współzałożyciel i dyrygent Chóru Męskiego „Moniuszko” w Gdańsku.

Józef Lewiński – Prezes w latach 1952 – 1954.

Grzegorz Hamada – Prezes w latach 1954 – 1968.
Jednocześnie od 1954 – 1969  Prezes chóru męskiego „Moniuszko” w Gdańsku. W latach:  1920 – 1933 i 1946 – 1951, członek Zarządu Głównego PZChiO od 1951r.  Prezes Honorowy Chóru „Moniuszko” w Gdańsku.

Stanisław Szydłowski – Prezes w latach 1968 – 1973.
Był członkiem Chóru Męskiego „Echo” w Gdyni.

Henryk Czyżewski – Prezes w latach 1977 – 1983.
Założyciel i dyrygent Akademickiego Chóru Uniwersytetu Gdańskiego w latach 1971 – 1984, W latach 1997-1980 był kierownikiem chóru Państwowej Opery i Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku. Od 1980 roku objął funkcję kierownika zespołu wokalnego w Teatrze  Muzycznym  w Gdyni, kompozytor.

Krystyna Klincewicz – Prezes w latach 1983 – 1996. Prezes Honorowy Oddziału od 1996r.
Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Sopocie, Wydział Pedagogiczny. Nauczycielka muzyki i wizytator w szkołach ogólnokształcących woj. gdańskiego. Z jej inicjatywy powołany został w 1984 roku Gdański Chór Nauczycielski. Wśród wielu przedsięwzięć  na uwagę zasługuje organizacja cyklu koncertów „Chóry Amatorskie w Ratuszu”, który trwał przez 12 lat, zorganizowała 10 Powszechnych Przeglądów Chórów na Zamku w Malborku, Galowe Koncerty Chórów i Orkiestr na 60-lecie PZChiO w 1986 roku  oraz na 40-lecie Oddziału Gdańskiego w 1987 roku. Posiada wysokie odznaczenia Państwowe i Związkowe.
1979r. – Złoty Krzyż  Zasługi,
1987r. – Złota Odznaka Honorowa – PZChiO,
1996r. – Zasłużony Działacz Kultury,
1997r. – Krzyż  Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski,
2006r. – Złotą Odznaką z Laurem – PZChiO,
2008r. –  Brązowy Medal  „Zasłużony Kulturze Gloria Artis ”

Marcin Tomczak – Prezes w latach 1996 – 2000.
Jest absolwentem Akademii Muzycznej w Gdańsku, Wydziału Dyrygentury Chóralnej i Teorii Muzyki. Od 1992 roku do chwili obecnej – dyrygent Chóru Akademickiego Uniwersytetu Gdańskiego, z którym zdobywa wysokie nagrody i wyróżnienia na festiwalach i konkursach chóralnych w kraju i za granicą.  Obecnie jest profesorem Akademii Muzycznej w Gdańsku na Wydziale Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Rytmiki. W latach  2004 – 2012 pełnił funkcje prorektora uczelni.

Mariusz Mróz – Prezes w latach 2000 – 2012.
Państwową Szkołę Muzyczną I i II stopnia ukończył w Olsztynie w klasie skrzypiec. Jest absolwentem Akademii Muzycznej im. St. Moniuszki w Gdańsku, Wydziału Dyrygentury Chóralnej.  Nauczyciel akademicki Uniwersytetu w Bydgoszczy. Laureat Ogólnopolskiego Konkursu Młodych Dyrygentów w Poznaniu. Od 1992 roku jest dyrygentem Akademickiego Chóru Politechniki Gdańskiej, z którym zdobywa nagrody na festiwalach i konkursach w kraju i za granicą. Animator cyklu koncertów „Politechniczne Wieczory Muzyczne”, organizuje koncerty symfoniczne, oratoryjne i festiwale chóralne, rewie orkiestr dętych, Akademickie Spotkania Muzyczne. W styczniu 1993 r. założył jedyną w swoim rodzaju szkołę śpiewu „Trójmiejską Chłopięcą Szkołę Chóralną”  w Sopocie, w której program i formy zajęć są jego autorstwa. W  2005roku był pomysłodawcą organizacji Festiwalu Muzyki Chóralnej i Regionalnej w Żukowie.

Wiktoria Batarowska – Prezes od  17.11.2012 do 12.03.2014.
Dyrygentka młodego pokolenia. Pedagog gdańskiej Akademii Muzycznej im. St. Moniuszki, dyrygentka Chóru Kameralnego z Gdańska „Tutti e Solo”, Chóru Festiwalowego SSW „Mundus Cantat” oraz Chóru Uczelnianego Gdańskiej Akademii Muzycznej.

Danuta Bałamucka  –  Prezes  od 12.03.2014 r. do  15.10.2022 r.

Prezes  Honorowy  Oddziału Gdańskiego od 15.10.2022 r.

W strukturach  Zarządu O/Gdańskiego od 2004 roku. Organizatorka XV Kaszubskich Festiwali  w Żukowie  i  Pomorskiego Święta Chóralistyki – 3 edycje 2013; 2015; 2017.  Z okazji  jubileuszu 90.lecia PZCHiO, Prezes Zarządu Głównego w Warszawie dnia  29 lutego 2016 r. przyznał Dyplom uznania za zasługi na rzecz Oddziału Gdańskiego oraz za krzewienie kultury muzycznej w ruchu amatorskim całego kraju.  Współinicjatorka  wznowienia  od czerwca 2018 r. koncertów w Sali Białej Ratusza Głównego Miasta Gdańska, organizowanych przez O/Gdański  z cyklu „Chóry w Ratuszu” .  Członek Zarządu Głównego PZCHiO od  9 października 2021 roku.  Członek Chóru  „SYMFONIA” i Prezes od 2005 r. Odznaczona przez Zarząd Główny  PZCHiO  w Warszawie Odznaką Honorową  V stopnia  „ZłOTA Z BRYLANTEM” – 19 grudnia 2021 r.  


Przyłącz się!

Przyłącz się do największego w Polske związku zrzeszającego amatorski ruch muzyczny!

Oddział Gdański PZChiO. 2011-2020 - Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie: JSuchocki | Admin