wtorek, 25 czerwca 2024

Informacje

Statut

Statut Polskiego Związku Chórów i Orkiestr
Czytaj lub pobierz w formacie PDF.

Regulamin Odznaki Honorowej PZChiO

Regulamin Odznaki Honorowej PZChiO
Czytaj lub pobierz w formacie PDF.


Stałe imprezy cykliczne współorganizowane przez O/Gdański PZCHiO

Ogólnopolski Festiwal Pieśni o Morzu w Wejherowie – organizowany od 1966r.
www.wck.org.pl

„Ogólnopolski Festiwal Chóralny 50+” w Wejherowie (od 2016 roku) – kontynuacja

Ogólnopolski Festiwal Pieśni Religijnej „Pater Noster” w Strzepczu (od 2015 roku) – kontynuacja

Ogólnopolski Festiwal Wielkanocnej Pieśni Chóralnej w Sopocie (od 2014 roku) – kontynuacja

Pomorski Festiwal Pieśni Wielkopostnej w Szemudzie (od 2007 roku) – kontynuacja

Kaszubski Festiwal Pieśni Chóralnej i Regionalnej w Żukowie (od 2004 r. – 2018 r.)
od 2019 r. pod nazwą Kaszubski Festiwal Chóralny – kontynuacja

Międzynarodowy Festiwal Muzyki Religijnej im. Ks. Stanisława Ormińskiego  (od 1989 r.) – kontynuacja
www.festiwal-mr-rumia.pl

Festiwal Pieśni Chóralnej  w Tczewie  (od 1974r.) – zakończony
http://ckis.tczew.pl/

Pomorskie Święto Chóralistyki – woj. pomorskie od 2013 r. (co 2 lata) – zakończony

„Świętojańskie Kolędowanie” w Rumi – Janowie  (od 2004 r.) – zakończony,
www.swietojanski.one.pl


Historia

Pierwszym oficjalnym zrzeszeniem chórów na Pomorzu był Związek Kół Śpiewaczych, do którego należały chóry działające w Prusach Królewskich i Warmii. Można tu wymienić liczne zespoły:

W 1891 roku chóry Pomorza i Gdańska wystąpiły ze Związku Kół Śpiewaczych i przystąpiły do Wielkopolskiego Związku Śpiewaczego. Jednak ta próba oddzielenia się rejonu Gdańskiego nie powiodła się i w początkach 1912 roku chóry Wielkopolski, Pomorza, Warmii i Gdańska włączono ponownie do Związku Kół Śpiewaczych Prus Królewskich i Warmii. Siedzibą początkowo był Grudziądz, później Toruń.
W tym też roku powołano do życia Pomorski Związek Śpiewaczy, który pod tą nazwą działał do 1948 roku.

Uchwałą z dnia 07. 03. 1948 roku powołany został Gdański Związek Śpiewaczy z siedzibą w Gdańsku, jako samodzielna jednostka organizacyjna podlegająca bezpośrednio Radzie Naczelnej Zjednoczenia Polskich Zespołów Śpiewaczych i Instrumentalnych. Obejmował swą działalnością cały obszar województwa gdańskiego, który podzielony był na okręgi:
a) Kaszubski z siedzibą w Wejherowie,
b) Tczewsko – Starogardzki z siedzibą w Starogardzie,
c) Gdański z siedzibą w Gdańsku .

Więcej o historii Gdańskiego Związku Śpiewaczego można znaleźć w monografii autorów: Krystyny Klincewicz i Zbigniewa Klagi pt. „Muzyczny ruch amatorski w Regionie Gdańskim” wydanej w 2004 roku.

08.04.1973 roku nastąpiła zmiana nazwy Związku na Polski Związek Chórów i Orkiestr z siedzibą w Warszawie.

Oddział Gdański jest inicjatorem i współorganizatorem wielu imprez muzycznych. Były to:


Przyłącz się!

Przyłącz się do największego w Polske związku zrzeszającego amatorski ruch muzyczny!

Oddział Gdański PZChiO. 2011-2020 - Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie: JSuchocki | Admin