czwartek, 21 stycznia 2021

Informacje

Statut

pdf_icon


Statut Polskiego Związku Chórów i Orkiestr
Czytaj lub pobierz w formacie PDF.


Regulamin Odznaki Honorowej PZChiO

pdf_icon


Regulamin Odznaki Honorowej PZChiO
Czytaj lub pobierz w formacie PDF.


Stałe imprezy cykliczne  współorganizowane przez O/Gdański PZCHiO

1. Ogólnopolski Festiwal Pieśni o Morzu w Wejherowie – organizowany od 1966r. – www.wck.org.pl

2. Festiwal Pieśni Chóralnej  w Tczewie – organizowany od 1974r. – http://ckis.tczew.pl/

3. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Religijnej im. Ks. Stanisława Ormińskiego – organizowany od 1989r. – www.festiwal-mr-rumia.pl

4. „Świętojańskie Kolędowanie” w Rumi – Janowie – organizowane od 2004 r. – www.swietojanski.one.pl

5. Kaszubski Festiwal Pieśni Chóralnej i Regionalnej w Żukowie – organizowane od 2004 r.

6. Pomorskie Święto Chóralistyki – woj. pomorskie – organizowane od 2013 r. (co 2 lata)


Historia

Pierwszym oficjalnym zrzeszeniem chórów na Pomorzu był Związek Kół Śpiewaczych, do którego należały chóry działające w Prusach Królewskich i Warmii. Można tu wymienić liczne zespoły:

W 1891 roku chóry Pomorza i Gdańska wystąpiły ze Związku Kół Śpiewaczych i przystąpiły do Wielkopolskiego Związku Śpiewaczego. Jednak ta próba oddzielenia się rejonu Gdańskiego nie powiodła się i w początkach 1912 roku chóry Wielkopolski, Pomorza, Warmii i Gdańska włączono ponownie do Związku Kół Śpiewaczych Prus Królewskich i Warmii. Siedzibą początkowo był Grudziądz, później Toruń.
W tym też roku powołano do życia Pomorski Związek Śpiewaczy, który pod tą nazwą działał do 1948 roku.

Uchwałą z dnia 07. 03. 1948 roku powołany został Gdański Związek Śpiewaczy z siedzibą w Gdańsku, jako samodzielna jednostka organizacyjna podlegająca bezpośrednio Radzie Naczelnej Zjednoczenia Polskich Zespołów Śpiewaczych i Instrumentalnych. Obejmował swą działalnością cały obszar województwa gdańskiego, który podzielony był na okręgi:
a) Kaszubski z siedzibą w Wejherowie,
b) Tczewsko – Starogardzki z siedzibą w Starogardzie,
c) Gdański z siedzibą w Gdańsku .

Więcej o historii Gdańskiego Związku Śpiewaczego można znaleźć w monografii autorów: Krystyny Klincewicz i Zbigniewa Klagi pt. „Muzyczny ruch amatorski w Regionie Gdańskim” wydanej w 2004 roku.

08.04.1973 roku nastąpiła zmiana nazwy Związku na Polski Związek Chórów i Orkiestr z siedzibą w Warszawie.

Oddział Gdański jest inicjatorem i współorganizatorem wielu imprez muzycznych. Były to:

 


Przyłącz się!

Przyłącz się do największego w Polske związku zrzeszającego amatorski ruch muzyczny!

Oddział Gdański PZChiO. 2011-2020 - Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie: JSuchocki | Admin